Werkwijze

Intake

Als u contact met mij opneemt en uw zorgvraag bij mij neerlegt, kunnen we een afspraak maken voor een intake gesprek. Het intake gesprek kan, zoals u wenst en afhankelijk van wat er speelt, samen met uw kind of met u alleen plaatsvinden.

Kennismaking

Het is ook mogelijk dat u eerst een oriënterend gesprek wilt. Dit gesprek zal een informele sfeer hebben en dient alleen als u graag wilt weten of het klikt, of u wilt graag zien waar uw kind straks naar toe gaat en, spreekt mijn werkwijze u aan. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Coachingsessie

Om uw kind tot inzichten te laten komen, is het belangrijk dat uw kind zich allereerst op zijn gemak, veilig, voelt. Als coach ga ik, naast gesprekken, graag op actieve wijze met uw kind aan de slag. Hierbij kunt u denken aan werkvormen zoals; rollenspel, metaforen, tekenen, knutselen en diverse spelvormen. Binnen of buiten, maakt niet uit, alles afgestemd op uw kind, ieder kind is uniek en er bestaat dus geen standaard aanpak. Samen gaan we op zoek naar de talenten van uw kind, door deze uit te vergroten, kan het kind “in zijn kracht staan”. Vanuit deze kracht kunnen we dat wat nog niet zo goed gaat aanpakken. Kinderen pakken dit snel op, ze zijn vaak veel wijzer dan wij, volwassenen denken, ze hebben hun Eigen-wijsheid.

Evaluatie

Halverwege het traject nodig ik u uit voor een tussentijdse evaluatie. Hierbij bespreken we hoever het staat met de aanpak van de door u aangegeven problematiek. Graag wil ik weten welke veranderingen u ziet bij uw kind in de thuissituatie en (indien van toepassing) op school. Samen kijken we wat er nog nodig of haalbaar is om tot het door u gewenste eindresultaat te komen.

Als de sessies zijn afgerond volgt er een eindgesprek.