Over mij

Ik ben Rina Hoetelmans (1965), gehuwd en moeder van 2 (inmiddels volwassen) kinderen Sasha en Roy.

In de afgelopen jaren heb ik in mijn praktijk Goed Zo! Kindercoaching al heel wat kinderen geholpen met de meest uiteenlopende hulpvragen. En, niet te vergeten, hun ouders! Gedurende de jaren zijn behoorlijk wat ouders met hun vragen bij mij gekomen. Vragen over opvoeding, interactie tussen gezinsleden, hoe ga ik om met…. Sowieso wil ik ouders zoveel mogelijk betrekken bij hetgeen er bij hun kind gebeurd/veranderd tijdens de coaching. Dit alles heeft mij destijds doen besluiten om mij niet alleen op Kindercoaching, maar ook op Gezins- en Opvoedcoaching  te richten.

Bijzondere voorliefde heeft voor mij het begeleiden van kinderen en hun ouders bij echtscheiding. Je kunt immers als ouders wel scheiden als partners maar nooit als ouders. Dat heeft begeleiding nodig met aandacht en respect voor alle betrokken gezinsleden.

Mooie van mijn vak vind ik dat geen enkele dag, casus, kind of ouder hetzelfde is. Een ieder is uniek en vraagt om een unieke aanpak en benadering. Dat is ook waar ieder mens recht op heeft. Geen standaard aanpak of werkwijze, maar maatwerk, iedere keer weer.

Graag verwelkom ik u in mijn praktijk om samen met uw kind en/of u als ouder(s) duidelijke doelen te stellen om zo aan uw hulpvraag tegemoet te komen. Met als einddoel om  met nieuwe inzichten en (herwonnen) zelfvertrouwen weer verder te kunnen.

Opleiding:

Om dit mooie werk te mogen doen heb ik diverse opleidingen op HBO niveau gevolgd.

Als eerste heb ik de opleiding kindercounseling bij BGL gevolgd en in 2011 afgerond. Direct daarna ben ik in 2012 mijn praktijk Goed Zo! Kindercoaching gestart. Vrij snel was mij duidelijk dat ook in counseling kinderen en ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Logische vervolgstap was voor mij om de Gezins- en opvoedcoaching te gaan volgen, welke ik in 2014 succesvol heb afgerond.

Vervolgens heb ik in de loop van de jaren nog de opleidingen “Begeleiding bij Verlies en Rouw”, “Stiefplancoach” en “Teken je gesprek” gevolgd

Als laatste, mooie toevoeging voor mijn praktijk, heb ik in 2020 de opleiding paardencoaching gevolgd.

Daarbij heb ik in de loop van de jaren natuurlijk ook de voor mij, als HBO register counselor, verplichte opleidingen gevolgd:

  • Psychosociale basiskennis
  • Medische basiskennis
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Beroepsethiek basis en verdieping