Over mij

Ik ben Rina Hoetelmans (1965), gehuwd en moeder van 2 (bijna volwassen) kinderen Sasha en Roy.

In de afgelopen jaren heb ik in mijn praktijk Goed Zo! Kindercoaching al heel wat kinderen geholpen met de meest uiteenlopende hulpvragen. En, niet te vergeten, hun ouders! Gedurende de jaren zijn behoorlijk wat ouders met hun vragen bij mij gekomen. Vragen over opvoeding, interactie tussen gezinsleden, hoe ga ik om met…. Sowieso wil ik ouders zoveel mogelijk betrekken bij hetgeen er bij hun kind gebeurd/veranderd tijdens de coaching. Dit alles heeft mij destijds doen besluiten om mij niet alleen op Kindercoaching, maar ook op Gezins- en Opvoedcoaching  te richten.

Bijzondere voorliefde heeft voor mij het begeleiden van kinderen en hun ouders bij echtscheiding. Je kunt immers als ouders wel scheiden als partners maar nooit als ouders. Dat heeft begeleiding nodig met aandacht en respect voor alle betrokken gezinsleden.

Mooie van mijn vak vind ik dat geen enkele dag, casus, kind of ouder hetzelfde is. Een ieder is uniek en vraagt om een unieke aanpak en benadering. Dat is ook waar ieder mens recht op heeft. Geen standaard aanpak of werkwijze, maar maatwerk, iedere keer weer.

Graag verwelkom ik u in mijn praktijk om samen met uw kind en/of u als ouder(s) duidelijke doelen te stellen om zo aan uw hulpvraag tegemoet te komen. Met als einddoel om  met nieuwe inzichten en (herwonnen) zelfvertrouwen weer verder te kunnen.