Tarieven

Vergoeding Zorg

Vergoeding door gemeente:
Goed Zo! Kindercoaching heeft een raamovereenkomst afgesloten met de gemeentes in de regio. Dat betekent dat een jeugdprofessional van het CJG of de huisarts je kan doorverwijzen. Ook een jeugdpsychiater of medisch specialist kan dat doen.
Met deze verwijzing kan Goed Zo! Kindercoaching een arrangement aanvragen. Als dit goed gekeurd is wordt het traject volledig vergoed door uw gemeente.

Vergoeding Zorgverzekering:
Goed Zo! Kindercoaching wordt (gedeeltelijk) vergoed door veel zorgverzekeringen als u aanvullend verzekerd bent. De factuur van Goed Zo! Kindercoaching kunt u zelf indienen bij de zorgverzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars
Algemene Voorwaarden Particulieren