Tarieven

Goed Zo! Kindercoaching heeft een raamovereenkomst afgesloten met de 9 gemeentes van West Brabant West. Dat betekent dat een jeugdprofessional van het CJG of de huisarts je kan doorverwijzen. Ook een jeugdpsychiater of medisch specialist kan dat doen.

Met deze verwijzing kan Goed Zo! Kindercoaching een arrangement aanvragen voor je kind. Het traject wordt volledig vergoed door je gemeente.

Wanneer er om een bepaalde reden geen aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding vanuit de gemeente of wanneer jullie dit bewust niet willen, is het ook mogelijk om de zorg particulier te regelen. Redenen kunnen te maken hebben met dat er geen verwijzing voor zorg wordt uitgeschreven of te maken hebben met jouw gevoel van privacy.
Het tarief daarvoor kan vrijblijvend bij mij opgevraagd worden.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars
Algemene Voorwaarden Particulieren